JAKTIA KUNDKLUBB

Villkor för Jaktia Club

Säljföretag: Jaktia AB

Användning

Medlemskap i Jaktia Club utfärdas endast till personer som är över 18 år. Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. Om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation.

Avgifter

Medlemskapet i Jaktia Club är för närvarande utan kostnad för medlemmar.

Personuppgifter

Jaktia följer Personuppgiftslaget (PUL) och är Personuppgiftsansvarig. Jaktia Club hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Jaktia Club komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Som medlem medger du att information om dig lagras hos oss och att vi får sända utskick till dig. Utskick sker via post eller elektroniskt medium (som t ex SMS och/eller e-post). Som medlem är du också införstådd med att de uppgifter du lämnar till oss används som underlag för analyser och statistik. Medlemmens personuppgifter kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför Jaktia, förutom för behandling för Jaktias räkning, t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande.

Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att en gång per kalenderår erhålla, efter skriftlig begäran, information om vår behandling av dina uppgifter. Den skriftliga ansökan ska skickas till Jaktia AB, Jaktia Club, Fack 5054, 448 51 Tollered. Till samma adress eller till clubjaktia@jaktia.se kan du begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter samt avanmäla att du inte vill ha utskick från Jaktia.

Samtycke till behandling av personuppgifter: Genom att acceptera klubbvillkoren samtycker medlemmen till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Säljföretagets ansvar

Säljföretaget är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om säljföretaget har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Upplysningar

Din lokala Jaktia butik kan berätta mer om kundklubben. Vår kundtjänst lämnar också information. Du är även välkommen att ringa 031-785 19 47.

Ändring av villkoren

Säljföretaget kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighets åtgärder. Medlemmen meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik.

Giltighetstid

Avtalet gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Uppsägningstiden är då en (1) månad. Säljföretaget har rätt att begränsa medlemskapets giltighetstid. Säljföretaget förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap. Vill du säga upp ditt medlemskap kontaktar du din lokala Jaktia butik eller skriver till Jaktias kundtjänst.